Rezistence

15. září 2016 v 17:20 | turkey

REZISTENCE

autor: Veronika Rothová
překlad: Radka Kolebáčová
počet stran: 351

Tris, Tobias, Caleb, Marcus a Peter se dostávají k Mírumilovným za oplocením města, u kterých nachází v pořádku také skupinu Odevzdaných z Marcusova úkrytu. Mírumilovní v čele s mluvčí - oficiálního vůdce nemají - Johannou Reyesovou se rozhodnou poskytnout jim zde, v sadech pěstujících potraviny pro město, útočiště, dokud budou ctít jejich bezkonfliktní pravidla. Tris zaslechne rozhovor Johanny a Marcuse - Marcus jí odmítne prozradit nějaké informace, kvůli právě jejich zisku prý Sečtělost zaútočila na Odevzdané. Tris se je snaží následně z Marcuse vypáčit taky - mohla by mu pomoci získat je zpět - avšak dozvídá se jen, že i její otec kvůli tomu riskoval život.

Nedlouho poté, co se stejně rozhodnou vrátit do města a právě Tris - jak jinak - vyvolá konflikt (Peter se jí pokusil ukrást harddisk se simulacemi), je donutí urychleně uprchnout nenadálý příjezd Sečtělých. Ještě než Mírumilovní schválí - pro zažehnutí možného konfliktu - pátrání po několika hledaných z Odevzdanosti a Neohroženosti, Tris harddisk pro jistotu zničí. Podaří se jim probojovat se ven, přestože Tris se nemůže pistole ani dotknout (příliš jí připomíná její vinu - vždyť chladnokrevně zastřelila kamaráda, s čímž se ještě nesvěřila ani Tobiasovi). Tris sice, ne z lásky, zachrání Petera, ale nakonec stejně vyvázne jen ona, její bratr, přítel a bývalá sousedka z Odevzdanosti Susan - o ostatních včetně Marcuse s Peterem nic neví, pravděpodobně jsou mrtví…

Všichni naskočí do kolemjedoucího vlaku, jenže ten už obsazený. Odpadlíky. Ozbrojenými odpadlíky. Mezi nimi je i jednooký Edward, který je nechá na pokoji ne snad díky vzájemné náklonnosti a přátelství, avšak pouze proto, že Čtyřka přizná své pravé jméno Tobiase Eatona. V doupěti odpadlíků Tris dochází, proč má to jméno takovou moc - odpadlíky, kteří se za poslední roky spojili - jako frakce - a většinu jich tvoří bývalí Neohrožení (staří a slabí už v Neohroženosti nemají co dělat) a hodně z nich je také Divergentních - k identifikaci jim pomáhali Odevzdaní - vede Evelyn. Tobiasova matka, které byla Tris už dávno na pohřbu. Evenlyn však ve skutečnosti neumřela, jenom utekla a - což jí Tobias nikdy neodpustil - jeho samotného tam nechala napospas krutému Marcusovi. Evelyn chce spolupracovat s Tobiasem a Neohroženými (ne ze všech se stali zrádci a přidali se k Sečtělým a Jeanine: polovina Neohrožených, kteří vraždění a simulaci odsoudili, odešla k Upřímným), aby společně porazili Sečtělost a zavedli společnost bez frakcí.

Susan a Caleb se vydávají do úkrytu útok přeživších Odevzdaných a Tris s Tobiasem na základnu Upřímných, kde se nachází všichni Trisini přátelé z Neohroženosti, včetně Christiny a kromě Tori a Uriahova bratra Zeke, kteří zradili. Vojáci je nejdříve zatknou, ale po výslechu pod sérem pravdy (sérum vyvinuté v Sečtělosti, kdy nikdo - až na Tris - nedokáže zamlčet pravdu) Upřímní pochopí, že Tris a Čtyřka chtěli simulaci zastavit, ačkoli Tobias ji chvíli řídil. Tobiase ale donutí před všemi přiznat, že odešel z Odevzdanosti vinou otce a Tris se dozná v tom - mohla by to sice zamlčet - že to ona zabila Willa. Její přátelé ji za to neodsuzují - až na Christinu.

Později na základnu Upřímných najednou zaútočí zrádci-Neohrožení, začnou po nich střílet - nikoli kulkami, ale jehlami s jakýmsi sérem - a pomocí dýmovnice všechny uvedou do bezvědomí. Až na Divergentní. Proto se Tris s Uriahem vydávají do vyšších pater, kde se podobně jako nepřátelé snaží najít Divergentní jedince předstírající bezvědomí. Tris je však prozrazena, odvedena k výtahům, kam zajatce při vědomí odvážejí a chtějí se jich všech až na několik z nich zbavit. Po tom, co sám Erik jednoho malého chlapce chladnokrevně zastřelí, Tris - která šla do akce zase bez pistole - ho bodne nožem. V tu chvíli navíc zaútočí Neohrožení z horních pater, kteří nejsou uspaní díky Caře, Willově sestře ze Sečtělosti… Všichni zrádci prchnou až na zraněného Erica, od kterého se stejně nic ani pod sérem pravdy nedozvídají: Jeanine své informace mezi lidi rozděluje pečlivě. A tudíž Tris nemůže nijak dokázat její domněnku: to sérum, které se dostalo do většiny obyvatel základny Upřímných, musí být jiné než ty ostatní - transmitéry, které převádí signál z centrálního počítače do mozku, se obvykle po jedné simulaci rozpadnou - co když se tyhle dají využít víckrát? Jeanine by je mohla ovládnout, kolikrát by se jí zachtělo…

Po útoku se na základně objeví Caleb - i s Marcusem, který přežil (i když teď dostane od syna pořádnou nakládačku, aby ho ostatní Neohrožení nepovažovali za poseru) stejně jako Peter, ten se ale přidal k Sečtělým - a taky Zeke s Tori, kteří nezradili, nýbrž Sečtělé špehovali, a byli prozrazeni. Vůdce Upřímných, Jack Kang, nevěří, že je Jeanine Matthewsová všechny může ovládat, a přes všechno s ní chce vyjednávat, třebaže jí frakce Upřímných nemá co nabídnout. To si uvědomují i Sečtělí a Jeaninin mluvčí požaduje tři podmínky za to, že Upřímné nechají na pokoji: vydání Erika, Divergentních a jmenného seznamu těch, kterým nebylo simulační sérum aplikováno. Lynn, která jejich "vyjednávání" z úkrytu odposlouchává s přáteli včetně Tobiase a Tris, mluvčího zastřelí a někdo zase postřelí její sestru Shaunu.

Neohrožení se rozhodnou popravit Erica, zvolit si tři nové vůdce - mezi nimi i Tobiase a Tori - a vrátit se na vlastní základnu a zničit tamější skryté kamery, kvůli kterým koneckonců odešli. Několika kamer si bohužel nevšimnou a to Sečtělost využije proti nim: v sektoru, ke kterému mají přístup, ovládnou malou holčičku, Marlene a bratra Lynn, Hectora. Tris jde za nimi na střechu, kde jí ovládnutí předají vzkaz pro Divergentní - pokud se nějaký Divergentní jedinec nedostaví dobrovolně k Sečtělým na základnu, každý druhý den se bude opakovat to, o co se teď tři ovládnutí - v případě Marlene úspěšně (ostatní Tris zachránila) - pokusí: skočit ze střechy… Protože se několikrát vrhla bezhlavě do nebezpečí, jako by se její pud sebezáchovy někam zatoulal, Tobias si na Tris vynutí slib, že ona se obětovat nepůjde. Jenže Tris neposlechne - nepřeje si, aby za ni někdo další umíral, když ona si vlastně za to, co udělala, ani žít nezaslouží - nebo ani nechce. Ví, že ji tam čeká smrt, a přesto se vydá k základně Sečtělosti…

Jeanine na ní chce vyzkoušet séra kvůli Divergenci - a Tris je mimořádně Divergentní, Jeanine ví, že při talentových zkouškách měla dokonce předpoklady pro tři frakce (to je dost i na Divergenci) - a pak ji popravit. Nesnesitelný pobyt - jednak kvůli pokusům se simulacemi, které Tris vždy rozpozná, jednak vinou Petera, co se probojoval až k osobnímu strážci Jeanine - zhorší ještě příchod… Tobiase, který se zřejmě rozhodl, že tam zemře s ní (poslouží to pouze k tomu, že kvůli Tris jim prozradí polohu úkrytů odpadlíků) a také Caleba, kterého ale nikdo nezajal - je v Sečtělosti u Jeanine dobrovolně, vždycky byl, a to on Jeanine prozradil spoustu informací. Mimo jiné, jak na základnu nalákat právě Tris…

Po zjištění, že ji zradil její vlastní bratr, ji ani blížící se nedokáže rozhodit. Na rozdíl od Tobiase - ten myslel, že ji bude moci zachránit, přišel tam nikoli umřít, ale právě prozkoumat základnu pro nadcházející útok odpadlíků, avšak Jeanine se chce Tris zbavit dřív, poněvadž na ni ještě žádné sérum nefungovalo a v moci mají dalšího Divergentního. Peter, potom co naposledy spatřila svého Tobiase, ji odvede na popravu a sama Jeanine jí podá sérum, které ji má umlčet navždy. A opravdu umlčí monitor srdeční činnosti, Tris nemůže mluvit ani se hýbat, ale …dýchá. Peter ji odveze pryč, potkávají Tobiase, kdy už paralyzující sérum, které vyměnil Peter, přestává působit. Peter, krutý a vždy nepřátelský Peter, ji zachránil, aby splatil dluh. Všichni tři utečou do obytné části Odevzdaných, kde už se shromáždili Neohrožení i Evelynini odpadlíci.

Odpadlíci s Neohroženými, kteří v těle nemají simulační sérum, plánují útok na Sečtělé, který se neobejde bez ztrát na životech Sečtělých a dat. Právě ty data donutí Tris spolupracovat s Marcusem a fakticky tak zradit Tobiase: Jeanine i Odevzdaní jednu informaci, týkající se Divergentních a toho, co je za oplocením, považovali za životně důležitou a Sečtělost na ně zaútočila, neboť se chystali ji zveřejnit; prý i Trisina matka nešla na základnu Sečtělých pro dceru, nýbrž pro ty data, jenže dala přednost své dceři. Proto ty data má pořád Sečtělost a Marcus a Tris s Christinou, jež jí už dávno Willa odpustila, Carou a dalšími Sečtělými se vydávají na vlastní pěst na základnu Sečtělých hlídanou ovládanými Upřímnými, zatímco odpadlíci s Neohroženými na ni chtějí zaútočit a mezi ně se míchá několik Mírumilovných s Johannou, která frakci opustila, aby mohla pomoci. Tris se sama dostává k Jeaninině laboratoři, je však už pozdě - je u ní Tori, která vůdkyni Sečtělých zabije z pomsty smrti jejího bratra. Objevují se tam další Neohrožení a ani Tobias už Tris nevěří. Odvedou ji jako zajatého zrádce, ale nakonec se sami Neohrožení, co bojovali (ostatní pod sérem zaútočili na odpadlíky a při útoku zemřela Lynn), stávají zajatci odpadlíků. Ti teď chtějí vést město sami, bez frakcí.

Najednou se spustí video, které našel Tobias za "velmi ochotné" pomoci Caleba v Jeanine počítači - Tris uvěřil. Ve videu mluví jakási žena, která vypráví, že svět je na tom hodně špatně - lidé pozbyli vinou nemoci všech morálních hodnot. Proto založili město izolované od zbytku zkaženého světa, kde se pokusili ty morální hodnoty obnovit. Ale až přijde čas a ve městě bude dostatek Divergentních, měli by bezpečí města opustit, aby světu pomohli. Ta žena s hrůzným poselstvím se jmenuje Amanda Ritterová, avšak také se prý zapojí do života ve městě - jako Edith Priorová…

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama