Poslední cesta do podzemí

1. ledna 2016 v 20:16 | turkey
Tak Podzemí konečně uzavřeno. Beautiful ending, co říkáte?

POSLEDNÍ CESTA DO PODZEMÍ

autor: Roderick Gordon, Brian Williams
překlad: Zdík Dušek
počet stran: 287

Jakmile se Jiggs s Likvidátorem zřítili do propasti ve vnitřním světě, Jiggs po boji Styxe zabil a díky raketovému pohonu včas unikl do bezpečné vzdálenosti od exploze. Takové štěstí však neměli Drake a První Rebecca, které najde cestou na Povrch. Drake je ve vážném stavu: má popáleniny třetího stupně a je silně ozářený radiací. A První Rebecca dopadla ještě mnohem hůř, její černé šaty (Styxka, no) udělaly své, pohltily největší horko a pravděpodobně Drakea, na rozdíl od majitelky, zachránily. Sama Rebecca je totiž ohořelá na uhel, ohořelá a mrtvá… Jiggs Drakea ošetřuje, přestože ví, že vinou nemoci z ozáření mu stejně nezbývá mnoho času… Aniž by tušili, že další členové výpravy jsou naživu, Will a Elliott hledají ve městě plném ostatků a mrtvol zásoby. Naleznou tam ale také dva živé Novogermánce, Jürgena a jeho syna Karla, kteří přítomnost smrtícího viru přežili díky karanténě, ochranným oblekům a vlastnímu vzduchu. Willa a Elliott vezmou do nemocnice, kde jim Jürgenův bratr Werner odebere krev na vakcínu proti viru. Tu úspěšně podá sobě, bratrovi i synovi a nakonec také poslednímu tamějšímu živému - lesnímu muži. Woody, jak ho pojmenuje Will, měl štěstí, že ho Jürgen zrovna studoval, poněvadž virus nejspíš zabil všechny ostatní domorodce. Avšak Elliottina krev má na Woodyho zvláštní účinek, nejen, že jako ostatní teď může vyjít normálně na vzduch, ale opadala mu vnější ochranná vrstva kůry, takže vypadá jako člověk, a navíc se zpomalilo jeho drmolení - mluví styxsky… Elliott, která se s ním jako jediná dokáže dorozumět, zjevně považuje za boha.
Na Povrchu už nikdo není v bezpečí. Styxové a Armagové proudí přes Anglii a zanechávají za sebou smrt a zkázu. Lidé, co přežili jejich vražednou touhu po krvi, trpí hladem, nedostatkem elektřiny a tepla. Armagové se mění podle podmínek (voda, země, vzduch) a - jak zjistí v Parryho laboratoři - mají neuvěřitelné regenerační schopnosti. Nikdo si s nimi neví rady, ostatní země nechávají Anglii na holičkách, bez pomoci - ze strachu, že se "nákaza" rozšíří i k nim. Parry se vrátí do chaty starého Wilkieho a vezme Chestera, pořád se utápějícího se v žalu - s tím nic nezmohla ani Stephanie - na palubu americké jaderné ponorky.

Woody si myslí, že někteří jeho lidé mohli přežít, a proto se všichni vydávají k pyramidám. Když se Elliott uvnitř pyramidy dotkne zdi, probudí nějakou neznámou sílu: strop pyramidy zmizel, stejně jako prales kolem pyramidy; místo toho se v pustině objeví podivná věz, která Woodyho a Elliott přitahuje.
Ponorka kontaktuje prezidenta Spojených států amerických, neboť Parry žádá po Američanech vojenskou pomoc. Od Chestera si prezident skrz monitor vyslechne celý příběh - od zmizení doktora Burrowse. Připojí se i premiér Velké Británie, který se svými lidmi zůstal ve Westminsteru navzdory Parryho varování: Westminster se totiž nachází nad Věčným městem, Styxové toho mohou využít a odpálit jeho strop. Spojení s premiérem se náhle přeruší - Styxové to právě provedli. V Londýně místo Westminsteru nyní zeje pouze obří kráter a do něj vtéká Temže. Ta proteče i labyrintem chodeb před Kolonií, uzavřené před Povrchem iStyxy. Jen díky včasnému varování paní Burrowsové není Kolonie zatopena. Parry s Chesterem se vrací do chaty, kde se Chester z tajně vyslechnutého rozhovoru mezi Parrym a Starým Wilkiem dovídá, že Danforth, ten zatracený vrah jeho rodičů! ve skutečnosti pracuje pro Parryho. Není to zrádce, nýbrž špión. Jenom kvůli důkladnému předstírání, které se v Komplexu zvrtlo, kvůli infiltraci Styxů, jsou Chesterovi rodiče mrtví a Parry to celou dobu věděl. Danforthovy informace (pracuje u vysoce postaveného Styxe) jsou možná důležité, přesto se Chester rozzuří a uteče. Tím, že výstražně vystřelí, přivolá Armagy. Zabili by ho, kdyby se neobjevila… Marta a jasoňové, kteří Armagy zneškodní. Toho jasoně, který je pronásledoval z Hlubin a tehdy Martu málem zabil, si ochočila a ta víla jí porodila další jasoně, kteří ji od té doby ochraňují a poslouchají. Chester - jasoni vystopovaný - s Martou, která mu kdysi dávala lidské maso, dobrovolně odejde.
Elliott, lesní muž, Will a Jürgen vstoupí do věže. Ta taky reaguje na Elliottin dotek, Elliott nějak podvědomě ví, jak co funguje (i když neví, jak to ví). Mezitím se k Chesterovi přidá Stephanie, nechtěla ho opustit, byť by ji Marta nejraději zabila. Ve věži Elliott spustí přístroj, který ukazuje svět z vesmíru, současný svět. Tak Will zjišťuje, že s Anglií něco není v pořádku - Londýn je za noci temný. Napadne ho (když Elliott, poloviční Styxka, jako jediná dokáže věž ovládat), že ty pyramidy možná postavili Styxové-mimozemšťané…
Jiggs dostane unaveného Drakea, jehož stav se stále zhoršuje, na Povrch; od lidí v Norfolku se dozvídají, co se děje. Chester chce, aby pro něj Martini jasoňové vystopovali Danfortha. Paní Burrowsová a První důstojník skrz dům paní Tatrumiové vyjdou na Povrch. Celie pozná, že všichni v Highfieldu až na jí neznámé tvory jsou mrtví. Musí se tedy vrátit do Kolonie a doufat, že tam se žádný z těch tvorů nedostane…
Zatímco Werner, Jürgen a Karl jedou pro zásoby, Elliott si "vzpomene," že ve věži chybí něco důležitého, a aby mohla zachránit svět (a ona ví, že může), musí to sem vrátit. Jenže se ten přístroj, který souvisí s jejím původem, se Styxy i s Fází, nachází na Povrchu, v Anglii. Naštěstí Elliott zprovozní portál, který je dokáže přenést do Londýna a po důkladné dekontaminaci tam ji a Willa opravdu přenese.

Cestou přes mrtvý Londýn jako by Elliott volalo něco z jednoho domu, vydají se tam, ale najdou larvy Armagů a ohlodaná lidská těla. Elliott ví, že se blíží dospělí Armagové a že nic nehrozí, a tak si rozřízne ruku a Willa pomaže svou styxskou krví, která od nich Armagy skutečně drží dál.
Drake a Jiggs na koních od vesničanů (Armagy přiláká sebemenší hluk) a v Londýně přes podzemní dráhu míří za signálem, který vydává Willův zapnutý majáček. Signál postřehne i Danforth, avšak Styxům samozřejmě pravdu nesdělí.
Chester se chová jako umanutý - nebo spíš pomatený? - autem se s Martou a Stephanií vydává za Danforthem, kterého už jasoňové našli. Při styxském útoku na komunikační centrum Centrálu, díky Danforthově včasnému varování evakuované, sloužící jako výbušná past na Armagy, je sám Danforth a Rebeččin oblíbenec kapitán Franz, vysoce ozářený Černým světlem (Druhá Rebecca o tom neví, to Hermioně se především nelíbilo, že se muchluje s člověkem), odveden Likvidátory pryč, protože už není potřeba - pro lidi u Styxů není místo. Likvidátoři se oba chystají zabít, zachrání je však Martin jasoň. Danforth odvede Novogermánce k Parrymu a Eddiemu, ale Franz je po očištění do Rebeccy stále beznadějně zamilovaný.
Willa a Elliott zavede dívčin vnitřní hlas do Britského muzea. Tam opravdu v jednom egyptském sarkofágů najdou, co hledali - žezlo, vypadající jako ta věž ve vnitřním světě. Do budovy najednou vjede Jiggs s Drakem v tanku, pronásledovaní Armagy. Elliott nastoupí, ale Will zakopne a obklopí ho Armagové. Musí ho tam nechat, napospas Styxům, Armagům a smrti…

Elliott dovede Jiggse a Drakea do Katedrály svatého Pavla. Její žezlo nechá zmizet kopuli katedrály - památky, která přežila i druhou světovou válku. Začnou se k ní slétat Armagové, ale neútočí.
Parryho, Eddieho, Danfortha a jejich vojáky signál dovede až ke katedrále. Asistent amerického prezidenta Parryho varuje, že má tak čtvrt hodiny: téměř celý svět schválil jaderný útok na Londýn a jihovýchod Anglie - aby zabránili rozšíření Armagů do světa. Vždyť už míří do moře. Parry sleduje, co se v Katedrále svatého Pavla děje a Danforth to tam jde prozkoumat (upozornit Elliott, že jestli ví, jak z toho ven, tak ať to neprotahuje). Jenomže ho zastaví Chester s šíleným výrazem v očích a jeho stráž nechá jasoni zabít. Stephanii se to vůbec nelíbí a vyhrožuje smrtí Marty. Ale Chesterovi je to jedno - všechno je mu jedno - ať klidně Martu zabije, stejně vůbec není jako jeho matka. A tak Marta, zklamaná, že ji Chester oklamal, pozvedne kuši a zastřelí ho… Její jasoňové ji poté odnesou pryč.
Najednou se u katedrály objeví auto a z něj vystoupí Druhá Rebecca, Hermiona se svýma hmyzíma nožkama a ve zbědovaném stavu… Will. Přidají se k nim Elliott a Drake, poněvadž to teď a tady mohou zastavit, a vidí, jak Hermiona naklade Willovi do těla váček s vajíčky. Larvy mu hned začnou požírat vnitřnosti… Drakea zastřelí styxští ostřelovači, ten tak Elliott účelně poskytne drahocenný čas. Hermiona vydá rozkaz zabít i Elliott, jenže Likvidátory už mezitím zlikvidovali Parryho vojáci a Armagové Elliott neublíží. Ta začne vyprávět o minulosti tak daleké, že na ní zapomněli i sami Styxové.
Země prý není ničím jiným než vesmírnou lodí, na které Styxové (co začali vypadat jako lidé až po poslední Fázi) - nejspíš s lidmi jako s pracovní silou - přiletěli do Sluneční soustavy. Z počátku žili ve vnitřním světě, uvnitř lodi, jenže nějaká nehoda způsobila únik atmosféry na Povrch. Aby to napravili, proto opustili Zahradu druhého slunce. Když však někdo ukradl to žezlo, uvízli tu - na Povrchu a v Sluneční soustavě, protože nebyl nikdo, kdo by loď řídil. Tudíž Země začala obíhat okolo Slunce…
Pak Elliott zarazí žezlo-trojzubec do země a všichni Armagové - u katedrály i v moři - se rázem rozpadnou. Proto Američané na poslední chvíli zastaví jadernou hlavici. Hermiona se vrhne na Elliott, ale narazí na problém. Na Elliottinu novou hmyzí soupravu. Nakonec nastane čas, aby se všichni Styxové vrátili domů, a Likvidátoři, Hermiona, Rebecca, Eddie a i jeho dcera zmizí…
Will se po operaci, po současném zásahu Jiggse je v pořádku, probudí v nemocnici, kde už zase funguje elektřina. Vlastně celé Anglii se najednou hrne mezinárodní pomoc - to brzy…
Elliott a ostatní Styxové se objeví ve vnitřním světě, Elliott se ukryje ve věži, zatímco ostatní včetně jejího otce pravděpodobně umírají kvůli viru. Vrátí trojzubec do panelu, tam, kam patří. Krystaly v pásu bez gravitace se aktivují, tvoří energii a zahájí návrat domů…
I na Povrchu si všimnou změny: slunce je najednou menší a podle NASA se Země odchyluje z oběžné dráhy. Tato kosmická loď se vrací na místo, odkud vyletěla, někam do dalekého vesmíru, kde na ni někde možná čeká planeta s neznámými tvory…
Will se podobně jako jiní obyvatelé Anglie přestěhuje do Kolonie (a to k paní Burrowsové a Prvnímu důstojníkovi)- jedině tam nyní bude bezpečno - vždyť se vzdalují od Slunce. Tam ho někdy navštěvuje Stephanie. Ale Willa předešlé události nějak změnily: má rád samotu a tmu; i jeho oblíbené Sazino kotě Bartleby junior v jeho přítomnosti zdivočí. Když paní Burrowsová v domě ucítí Styxe, Willovi to najednou dojde. V těle mu přece po larvách zůstaly nějaké chemické látky, enzymy…
Copak se mění v něco jiného?
Copak se mění ve Styxe?


zpět(vrátí na P díly)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama