Syren

3. listopadu 2015 v 17:19 | turkey

SYREN

autor: Angie Sageová
překlad: Jaroslava Novotná
ilustrace: Pavel Čech
počet stran: 370

Septimus na Ohnivákovi odveze ze Sídla foryxů zpět na hrad Marciu, Sáru a ubohého Efaniáše Potápku. Ostatní čekajíce na jeho návrat zatím musí zůstat ve městě, které je nedaleko od toho proklatého místa. V jakémsi hostinci tam potkají Mila Bandu, který je vezme na jeho krásnou loď Cerys, pojmenovanou po královně. Septimus je Marcií povýšen na tovaryše, což mu přináší nová práva - například to, že může opustit Věž čarodějů bez souhlasu. Toho Septimus hned využije, s Ohnivákem se chce vydat za svými přáteli a přivést je taky domů.

Teta Zelda pošle Vlčáka vyplnit úkol, aby se mohl stát dalším (a prvním mužským) strážcem Sivých bažin. Ráno měla vidění Septimuse s jeho drakem, kteří letí a zasáhne je blesk… Proto probudí vzácné živé kouzlo a kredencí se přenese do paláce. Septimus se však už loučí s Marcií, a tak Zelda za ním pošle malého Bertíka Kropítka. Jenže Bertík se jaksi zapomene zmínit, že je to od Zeldy a Sep (se zkušeností s falešným ochranným amuletem) si láhev s kouzlem nevezme. Bertík běží za Zeldou, aby jí kouzlo vrátil, ale přepadne ho písař Merrin a kouzlo mu sebere. Spokojená a nic netušící Zelda navrhne duchovi královny Cerys Vlčáka jako příštího strážce bažin - teď je z něj čekatel. Septimus v Sivých bažinách zahlédne Čtyřistadevítku a vezme ho do přístavu. Tam se od něj náhodou dozví, že Vlčák musí jít za přístavními čarodějnicemi. Merrin otevře tu zlatou láhev - myslí si, že je to voňavka - a tak osvobodí džina z láhve. Džin, aby se do toho malého prostoru už nemusel vracet, mu musí splnit přání. Merrin ho špatně slyší a překřtí ho na pana Džema, má z něj strach a přeje si jenom, aby ten chlap vypadnul. Nyní už volný džin pan Džem mu to s radostí splní.

Vlčák dojde k dveřím přístavních čarodějnic, kde si přečte Zeldiny instrukce: musí nakrmit Grima, temné stvoření, a přitom mu nepozorovaně uříznout kus chapadla. Protože přišel cestou temné ropuchy (jako všichni strážci) čarodějnice ho pustí, aby Grima nakrmil. Jako potravu pro něj mu ale nabídnou Lucku Koumesovou, kterou chytily… Vlčák to přijme, protože ví, že kdyby odmítl, stali by se žrádlem oba dva. Tradice pro čarodějnice je nechat krmiče o samotě, což se Vlčákovi hodí, hodí Grimovi kočky a uřízne mu kus odporného temného chapadla. Jakmile čarodějnice zjistí, že už dokrmil, jdou se podívat a dojde jim, že je Vlčák podvedl. Lucka s Vlčákem utečou skrz sklep, jediná čarodějnice, co je vydrží pronásledovat, je Linda. Kvůli ní Lucka i Vlčák skočí na palubu odplouvající Marauder. Tam jsou před ní v bezpeční, protože temná čarodějnice se ve styku se slanou vodou promění v temnou louži slizu. Simon je vidí odplouvat - milovanou Lucku hledal - a zjistí, že Lucka si vybrala tu nejhorší možnost, co v přístavu kotví: kapitánem lodi je Theodofilus Chrabroň Smažka, který si změnil jméno, protože za peníze slouží jednomu protivnému staroduchovi…

Septimus s Ohnivákem v pořádku doletí přes moře až na Cerys, drak je po dlouhé cestě unavený a potřebuje spánek. Broučín jde se Sepem poslat Marcii vzkaz, že se opozdí, a dostane Zeldin dopis s návodem na živé kouzlo a uvědomí si svou chybu. Zatímco jí odepisuje, na Milovu loď dorazí vzácný náklad, truhla plná trubiček, který Jennin otec hledal už za lásky s královnou a který chce uchovat v tajnosti. Při trapném večírku se probudí Ohnivák a má strašný hlad, a tak nasaje do svého žaludku celou tabuli i s nádobím. Jakmile Milo zjistí, že to není jeho dcery, chce to přivázat. Septimus se tedy rozhodne odletět okamžitě - Snorri s Cvočkem zůstávají, chtějí trochu času, ale Broučín a Jenna letí s ním. Avšak na moři se nad nimi stahují bouřková mračna, propukne strašná bouře, blesky se míhají ze všech stran… Jeden bolestivě zasáhne Ohnivákův ocas, bez kormidla se řítí k zemi, maják Catt Rokk s kočičí hlavou naštěstí bědujícího Ohniváka navede na pevnou zemi, ostrov. Ohnivákův ocas je na tom i přes Septimusovu snahu špatně.

Marcia obdrží Septimusovu holubí poštu, potká Zeldu, která jí poví pravdu, co se stalo s živým kouzlem (Bertík jí to řekl). Uvidí Merrina, Bertík ho chytne, ale zjistí, že už džina vypustil. V katakombách Marcia zjistí, že ledové tunely někdo odpečetil, od nové inspektorky (místo Broučína) se doví, že to Meredith sebral klíč od tunelů a že je spolčený s Terciusem Zuřivkou. Díky Merrinově popisu pana Džema chytí a s pomocí Marcie ho zavřou do cely ve Věži čarodějů. Smažka s posádkou a s Vlčákem a Luckou na palubě dorazí k majáku Catt Rokk, Vlčák a Lucka se před kapitánem schovají, protože ví, že by je nečekalo nic dobrého. Sledují, jak Smažkovi služebníci tupí bratři Krákorovi vyhodí z majáku Miarra, strážce majáku a Světla - to, co svítí lidem při cestě na moři. Miarr pád z velké výšky přežije, protože má 9 kočičích životů - respektive už jen šest, a doplazí se do místa, kde se Lucka a Vlčák schovávají. Spolu sledují, jak se Smažkova posádka zmocní Sféry světla. Vydávají se za nimi ve zvláštní lodi (ponorce), odhodlaní vrátit Světlo na původní místo.

Ohnivák je na tom špatně, hodně špatně, jeho ocas hnije - má černou sněť: Sepův nádherný drak umírá a MimoŘádný učedník s tím nic nezmůže. K nešťastnému Septimusovi přijde zvláštní dívka, která ho prý celé dny pozorovala. Jmenuje se Syrah Siara a byla to učednice Juliuse Píky, co žil za doby Marcelluse Straka, dokud si nevylosovala poutní kámen. Přestože od té doby uplynula dlouhá doba, není stará a je z masa a kostí. Pokud jí prý Septimus pomůže, vyléčí mu za to draka. Sep to v zoufalství slíbí a Syrah kouzlem obsahujícím magyk i alchymii Ohniváka skutečně vyléčí. Pak Sepitmusovi Syrah vysvětlí, že je posedlá duchem Syren (protože je ještě naživu, ale ani neví, že už uplynulo tolik let), která sídlí ve Šmírce na ostrově. Když tam Syrah není, duch jí neovládá, avšak učednice se tam musí vracet, aby se vyspala. Septimus jí chce pomoci, poněvadž hradu prý hrozí nebezpečí.

Jenna a Broučín sledují posádku lodi Marauder připevňující Světlo na skálu na jejich ostrově. Když Sep a Syrah vejdou do Šmírky, hlas posedlou dívku už neposlouchá. Jen s největší námahou ho zavede do Hlubin, kde se nachází odplombovaný obrovský poklop: vstup do ledového tunelu, který vede až na hrad… Septimus ho má zaplombovat, jenže Syren opustí dívčino tělo a pronásleduje utíkajícího nejmladšího Heapa. Sepovi se naštěstí podaří utéct a vrátit se za Jennou a Broučínem. Ti tomu uvěří až po přečtení Syrařina deníku, kde popisuje, že na Cestě ji chtěli její strážci zabít, a tak vyskočila z lodi a dostala se na tenhle ostrov a stala se posedlou. Lucka a Vlčák vystoupí z ponorky a najdou Septimusův provizorní přístřešek, takže se všech pět přátel setká. Avšak jediný Septimus na obzoru spatří loď, kterou zřejmě spletlo svítící Světlo, jak se blíží k útesům. Tou lodí je Cerys, řídí jí Cvoček. I takového zkušeného kormidelníka však zmate mlha, Světlo a zpěv Syren, který ho omámí. Narazí na mělčinu. To je chvíle pro Smažku, který na rozkaz od Terciuse Zuřivky s posádkou vstoupí na loď a posádku Cerys zajme. Sep s ostatními vyleze na loď také a shodí kapitána i dvojčata Krákory do nákladového prostoru. Když osvobozený Milo zjistí, že jsou v nákladovém prostoru nepřátelé, zhrozí se. A opravdu, odtamtud, kde se skladovala vzácná truhla, se ozývají děsivé zvuky, vrata prolomí… tisíc válečních džinů, kteří byli v trubičkách. To vše byla past, aby se džinové dostali do rukou Terciuse Zuřivky, jenž je teď jejich pánem. Dozvěděl se o džinech a jakožto ten, kdo má šifry na starost, měl probouzecí formuli a nechal Cerys, aby mu sem džiny dopravila. Váleční džinové na rozkaz míří do ledového tunelu ve Šmírce, aby se jím dostali na hrad, který mají ovládnout…

Septimus a Broučín běží před nimi a vchod zaplombují zevnitř. Džinové ale poklop probourají, Sep s Broučínem jede na čarosáních před nimi - bohužel si ale vyberou špatný směr - vylezou u Catt Rokku. Septimuse napadne něco, co by mohlo smrtící džiny zastavit a hlavní roli v tom hraje jeho džin pan Džem, který svého pána musel najít na příkaz Marcie Ovestrandové, aby jí od Sepa přinesl klíč od ledových tunelů, na což úplně zapomněl. Pan Džem pochází z láhve ze zlata, zatímco váleční džinové se osvobodili z olověných trubiček. Tudíž pan Džem stojí v jejich hierarchii výš a může je zmrazit. Jenomže zjistí, že to nejde - musel by v sobě mít něco temného. Septimus to vyřeší jednoduše: dá mu v podobě racka sníst Vlčákem získané Grimovo chapadlo. Mezitím džinové vpředu v čele se Zuživkou. dorazí do Věže čarodějů, mají rozkaz zabít MimoŘádnou čarodějku. Jejich zbraně se už blíží k Marciině hrdlu, když tu všichni váleční džinové ztuhnou: krab-zlatý džin chytil posledního z nich za patu… Poté na Septimusův rozkaz uvězní do lahvičky Syren a zdlouhavě vrátí všechny džiny do trubiček. Syrah je sice volná, ale když se dozví, že na ostrově strávila 500 let a že Julius Píka nečeká na její návrat, omdlí a neprobudí se. Na hradě se zase všichni setkávají - Simon s Luckou, Heapovi s Cvočkem a truhla plná trubiček se setkává s Věží čarodějů, kde je na rozkaz Marcii, přes očividný Milův nesouhlas, zavřena do bezpečí…

zpět(vrátí na díly PSH)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama