Antigona

1. října 2015 v 19:07 | turkey |  Povinná četba

Antigona

autor: Sofokles
překlad: Ferdinand Stiebitz
doba a místo děje: Théby (především okolí královského paláce), Starověké Řecko
námět: spor o pohřbení těla Polyneika - Antigona proti králi Kreontovi
mytologický příběh rodiny Labdakovců, mravní zákon je víc než zákon panovníka

charakteristika hlavních postav:
Antigona: krásná, silná osobnost, cílevědomá, obětavá, statečná, milující, aktivní, nese za své činy odpovědnost, morálně vítězí (i když fyzicky podléhá)
Kreón: thébský král, krutý, sebestředný, nelítostný, bezcitný, neústupný, myslí si ,že je víc než bůh; nedbá odvěkých lidských zákonů, staví vlast před rodinu
Isména: sestra Antigony, družná, přátelská, společenská, miluje sestru
Zpočátku odmítá pomoci Antigoně, ale když má být Antigona potrestána, chce přijmout trest s ní.
Haimón: nejmladší syn Kreonta, statečný, věrný v lásce k Antigoně, odhodlaný, statečný, chytrý
Eurydiké: manželka Kreonta, stojí na straně syna a lidskosti, milující, aktivní
Náčelník, hlídač, sbor: stojí (až na výjimky ze strachu) na straně Antigony

stručný děj: (Oidipus, thébský král, si vypíchl oči poté, co se dozvěděl, že zabil vlastního otce a oženil se s matkou. Na cestě za vysvobozením ho doprovázela dcera Antigona.)
Spor o trůn způsobil bratrovražedný boj vládnoucího Eteokla a do Théb s armádou táhnoucího Polyneika. Ačkoli se zabili navzájem, nyní vládnoucí Kreón, bratr Iokasty (jejich matky), nechá pohřbít jen Eteokla, protože Polyneikes přišel do Théb s nepřátelskou armádou. Kreón rozkáže, že ho nikdo pod hrozbou smrti nesmí pohřbít -ať ho roztrhají psi a dravci. Zákaz chce porušit Antigona a bratra, aby došel klidu, pohřbít, avšak ani sestra Isména nesouhlasí. A tak se Antigona vydá vykonat pohřební rituály sama. Druhý den oznámí Kreóntovi hlídač, který měl s ostatními hlídat mrtvolu, že se Polyneika někdo pokusil pohřbít - ještě však není hotov. Král mu pohrozí, jestli toho odvážlivce nechytí, budou potrestáni hlídači. On i ostatní hlídači čekají na toho, kdo přijde práci dokončit a vidí, že ke znovu odkrytému hrobu jde sama Antigona. Přivede ji ke králi, ten nechá přivést i Ismému. Antigona ale řekne, že její sestra s tím nemá nic společného, zatímco se sama přizná. Kreón jí chce nechat zabít, i když mu to rozmlouvá i vlastní syn Haimón, který je s Antigonou zasnoubený a ví, že lid souhlasí s činem Antigony. Kreón se však nenechá zviklat a pošle průvod s Antigonou, aby jí zaživa zazdili ve skále. Do paláce vstoupí věštec Teiresiás, varuje krále před jeho činem, co způsobí mnoho strastí. Kreón si to po chvíli rozvažování rozmyslí a hned spěchá Polyneika pohřbít i s obřady. Pak jede do vězení Antigony. Tam však zjistí, že Antigona se oběsila. Haimón u ní leží a když spatří otce, sám si vrazí meč do hrudi. Posel toto řekne náčelníkovi, slyší to i jeho matka Eurydíké, která - jak zděšeně zjistí i po příchodu Kreón - také zvolila dobrovolně smrt. Kreón vládne nešťastně, dokud i on nezemře.

hlavní myšlenky: ctění mravní lidskosti
konflikty protichůdných názorů (autorita - Kreón X lidskost - Antigona), konflikty v rodině: Antigona je Kreóntova neteř, navíc žena, spolu s Haimónem zastávají svědomí, lidskost, mravní cit X Kreón a moc, vlast je víc než rodina
oslava lásky (jak milostný cit, tak láska mateřská a sourozenecká)
vyzdvižení hrdinství Antigony, i když bojuje proti nepřízni osudu
víra ve věštby (v případě Kreonta na poslední chvíli, kdy už se nedá nic změnit)
víra ve vlastní rozum, úcta k bohům

rozdělení díla na části: Dílo není rozděleno.
dějová linie: Jedna dějová linie hlavní postavy, občas vypráví hlídač nebo sbor, po smrti Antigony kolem Kreonta
spojení děje s hlavní postavou: Děj je spjat s hlavní postavou
vztah autora k dílu: Er-forma, autor stojí nad dílem, nepromlouvá.
řazení děje: chronologicky
způsob uspořádání: Antické drama, tragédie
1. expozice - rozhovor Antigony a Ismény - o důvodu konfliktu
2. kolize - Antigona pohřbí Polyneikovo tělo i přes zákaz krále Kreonta
3. krize - potrestání Antigony
4. peripetie - příchod věštce, ten se snaží tragédii zabránit
5. katastrofa - smrt hlavních hrdinů a výčitky a zpytování svědomí krále Kreonta
poměr mezi řečí autorskou a řečí postav: Je to drama: kromě pár poznámek popisujících děj bezvýhradně mluví postavy.
využití slohových postupů: vyprávěcí, výkladový, informační, úvahový

slovní zásoba: spisovná, knižní, básnická, archaická slova
básnické prostředky:
Družná Isména - stálý přívlastek
Zářný paprsku slunečný (...) vznesl ses nad proudy Dirčinými - apostrofa
dvojsmrtná kopí - epiteton ornans
Všichni na mě míříte jak střelci do terče - přirovnání
Na hlavu dopadla mi osudu těžká pěst - metafora, inverze
skladba: verše, věty jednoduché, souvětí, řečnické otázky, rozkazovací věty

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama