Bohové Olympu: Krev polobohů

29. března 2015 v 1:11 | turkey
Tak už jsem zjistila, že Percy to nezabalil a objeví se i s Annabeth v povídce Crown of Ptolemy, kde se setkává se sourozenci ze série Kronika Cartera Kanea, kterou jsem nečetla.
To se mi ulevilo, protože fakt mě docela naštvalo, že Percy v Krvi nehrál žádnou důležitou roli (no až samozřejmě na JEHO krev...)
Ale nejspíš se v blízké době, možná nikdy, nesetkáme s českým překladem, stejně jako v minulých povídkách, takže my fanoušci si budeme muset vystačit s angličtinou... Úžasný
Něco mě napadlo, ale to až někdy jindy...Líbající

No, jak jsem říkala, ten stručnej obsah je fakt hodně dlouhej: Rozpačitý
(Ale je to fuk, když to stejně nikdo nečte... :D)

Bohové Olympu: Krev polobohů


autor: Rick Riordan
překlad: Dana Chodilová
počet stran: 468

Sedmičlenná posádka Arga II se ocitá na ostrově Ithaka, Odysseově rodné zemi. Tam se také nachází rozvaliny Odysseova paláce, kde teď popíjí duchové nápadníků, které povolala Gaia. Dívky se shodly, že právě tam naleznou odpovědi. To je ale bude něco stát - hlavně Jasonovy klouby. Hazel totiž použila magii a mlhu, aby nápadníky-duchy oklamala, udělá z Annabeth a Piper řecké služebnice a z Jasona opravdu starého poloboha. Démoni je proto bez problémů přijmou; Jasona vidí jako žebráka Irose, který jim ještě živým nosil zprávy. Dozví se, že větší šanci přežít útoky Gaiiných nestvůr mají cestou okolo Peloponésu a že Gaia chce o svátku naděje povstat na Akropoli v Athénách. Přestrojení polokrevní už chtějí zmizet, ale najednou se vše zvrtne vinnou Michaela Varuse, bývalého prétora Nového Říma. Ten v osmdesátých letech ztratil standartu legie. Gaia totiž do světa nepustila jen sto nápadníků, ale i jiné zahořklé duchy. Včetně . Jasonovy matky, nebo toho, co z ní zbylo. Beryl Graceová ho chce přetáhnout na Gaiinu stranu, Jupiter je prý opustil; Jason se jí však zřekne. Varus prohlédne Jasonovo přestrojení a démoni zaútočí…Jason, Annabeth i Piper bojují velmi zkušeně, až všichni duchové "zemřou." Avšak Michael Varus ještě před "smrtí" bodne Jasona mečem z imperiálního zlata, jež je smrtelné jak pro nestvůry, tak i pro polobohy. Jupiterův syn zavolá Juno, která však s jeho kouřícím zraněním nemůže nic dělat, jen jim poradí, že v Olympii musí porazit Victoriu - Niké, vítězství…
Římská prétorka, satyr, Hádův syn a socha už několik nocí cestují skrz stíny (ve dne stíny nejsou a Nico odpočívá). Jednou se di Angelovi "podaří" přenést je do nepříjemné výšky nad sopkou Vesuv, a tak mu Reyna předá část své síly - to je její dar - aby je mohl přenést jinam - do Pompejí. Tam se Reyně zdají sny o Gaie a Oktaviánovi. Augur verbuje polobožské psance a nestvůry, aby na Tábor polokrevných mohl zaútočit 1. srpna s veškerou armádou. Než se výprava další noc stihne přemístit pryč, zaútočí na ni sádroví duchové Pompejí přivedení Gaiou. Nakonec se jim podaří uprchnout, ale Diokleciánovo žezlo, které si vzal Nico s sebou, se rozpadne na kusy…
Válečná triréma (i s Jasonem, jehož zdravotní stav se ovšem nelepší a z rány se mu pořád kouří) dorazí k Olympii. Přátelům dojde, že Niké a Victoria chce, aby vyhrála právě její strana - řecká nebo římská, a tudíž bojuje sama se sebou. A proto výprava, která se jí pokusí porazit, musí být vyvážená - dva Římané a dva Řekové.Nejvhodnější kombinací (nebo spíš tou, které se ihned při se setkání s Niké nepokusí ostatní zabít) je Leo, Percy, Frank a Hazel, jejichž rodiče nejsou přirození soupeři. Při průzkumu se Leo sám s Percym cítí divně: s klukem, co byl v Tartaru, a navíc zklamal jeho holku Kalypsó. Nakonec čtveřice bohyni vítězství najde, bojuje s jejími výtvory nikai (ačkoli měli bojovat proti sobě). Během boje se Percy omluví Leovi ohledně záležitosti s Kalypsó - na lodi se prostě všechno roznese - a v Leovi se ten uzel vzteku rozpustí. Nakonec společně "nikejky" i samotnou bohyni vítězství porazí a svážou ji. Podle ní však musí jeden polobůh z těch čtyřech zemřít; zvrátit smrt lze pouze prý přes namíchání jakési doktorovy medicíny…
Nico po dalším přesunu stíny - přistanou v Portugalsku - jako po každé omdlí, protože tento způsob dopravy je stále těžší a těžší. Snaží se snů využít, a předá proto Thalii Graceové vzkaz, že je honí Gaiin syn, lovec. Reyna a Hedge ho nechají odpočinout-spát den a půl. Když se Nico probudí, čeká na něj duch, který ho zavede do kaple z kostí. Tam se Nico potká s otcem. Ten mu řekne, že tím lovcem je Gigant Orion, který měl čelit Apollónovi a Artemis, ale vzepřel se osudu. Bohužel se zamilovat do Artemis, ale ta ho jako panna odmítla. Nyní Orion se záští zabíjí všechny Lovkyně a Amazonky. Nico se vrátí zpět za Reynou, Hedgem a důstojnou sochou, avšak obklíčí je Lýkáon se svými vlky, pracující pro Oriona. Nico sice nemůže přemístit ostatní skrz stíny pryč, poněvadž žádné nejsou, ale něco ho napadne - zabije Lýkáona a ponoří se do stínu jeho rozpadající se existence…
Posádka Arga II nechce přijít o žádného člena, tudíž se rozhodnou plnit "instrukce" od Niké. Zastaví v Pylosu, Frank od svých proměnlivých příbuzných smrtící jed Pylosu získá a zjistí od nich, že "tlukot srdce boha svázaného v řetězech ve Spartě" znamená sochu
Arése, spoutanou, aby Sparťany neopustil bojový duch. Zatímco ke Spartě plují, Piper se zdá sen o Akropoli. Shromáždilo se tam mnohem víc Gigantů než dvanáct, plus další nestvůry. Polobohové prý nedovedou změnit svůj osud a na Spartě na ně bude čekat Gigant Mimas. Kvůli vidině v Pipeřině dýce Katropis jdou pro součást léku jen Piper a Annabeth (to se Percymu vůbec nelíbí). Dostanou se do jeskyně, která je však Chrámem strachu - to místo zesiluje jejich hrůzy. Hrůzu vydává i Gigant Mimas - antiHéfaistos - v jeho blízkosti nefungují žádné plány. Annbeth je z toho všeho silně rozrušená, vždyť kolik strašného už zažila! Přežije jenom díky Piper, která se strachu a ostatním pocitům poddá. Podaří se jim ze sochy Arése vypustit machai, duchy bitvy, kteří prý na Pipeřino zavolání přijdou dokončit medicínu; a nakonec i Mimase.
Když je další skok zavede do Portorika, Reyna není vůbec nadšená z toho, že se ocitla doma v San Juanu. Má z toho špatný pocit - Portoriko neleží na ose do New Yorku - a najednou ji pošle k zemi uspávací šipka, někdo jí unáší pryč… Reyna se ihned po probuzení osvobodí a zjistí, že ji unesly Lovkyně. Thalie Graceová jí vysvětlí, že kvůli bezpečnosti a utajení - Amazonky tu mají jednu z poboček - a zavede Reynu za sestrou Hyllou. Ta jí prozradí, že to jejich magie je přesměrovala do Portorika a to aby nalákala Oriona do pasti. Jenže se to příšerně zvrtne: Orion vtrhne dovnitř a zabije tam všechny kromě Reyny a Hylly. Ty před lovcem utíkají přes jejich bývalý domov, který je plný zlých vzpomínek a duchů, on je však dohoní. Bojují s ním, naštěstí se tam na poslední chvíli objeví Thalie, Lovkyně a Nico s Hedgem. Lovkyně Oriona zdrží, aby se doprovodná kohorta Athény Parthénonské dostala pryč…
Jasona ta zuřívá mořská bouře vyhnala z ošetřovny a to musí něco znamenat, protože Jason se po návratu holek ze Sparty zhroutil na zranění způsobené Varusovým mečem. Ale ta bouře je tak silná, že nebýt Percyho, Argo II by se už dávno rozpadlo. Percy mu ukáže, že spolu mají skočit do vody za tím, co bouři způsobuje. Jason ovládne venta, aby mohl dýchat a oba skočí. Ocitnou se v ruinách bývalého Poseidonova paláce, čeká tam na ně bohyně zuřivých mořských bouří Kymopoleia a - jak jinak - je to Percyho nevlastní sestra. Přesto - jak by se mohlo zdát - si s bráchou nechce popovídat, ale zabít ho a potopit jejich loď. Poseidon, bohové a smrtelníci ji totiž zavrhli a neuctívají ji. A Gaia jí slíbila větší zábavu. Objeví se tam Polybotes a má oči je pro Percyho. Uvězní ho v síti a dusí ho jedem. Jason ví, že jejich jedinou nadějí je Kym. Řekne jí, že může zajistit, aby se o ní vědělo, aby byli uctíváni všichni bohové v řeckém i římském táboře; navíc když vyhraje Gaia, nebudou žádní smrtelníci ani polobohové, kteří by se jí báli. Kymopoleia nakonec pochopí a společnými silami pošlou Giganta znovu do Tartaru. Po osvobození Percyho jim bohyně řekne, že Giganti velmi chtějí Percyho krev a že ho čeká strašná oběť spojená s jeho osudovou slabostí. Jason zjistí, že jak si určil jasnou budoucnost - pokračovat v Percyho odkazu, aby se vědělo o všech bozích, tak ta rána, která ho zabíjela, zmizela…
Nico přemístí Athénu Parthénonskou do městečka Buford (ano, jako Leův stolek). Ale tolik námahy si vyžádalo svou daň a pro Nika je vždy těžší a těžší vrátit se zpátky do světa smrtelníků, chvílemi jako by se rozpouštěl a tělo mu prochází pevnými objekty. Ovšem má poslední dobou chuť k jídlu a povídání. Přiměje Reynu, aby mu řekla o těch duchách: potomci rodiny Ramírez-Arellano vždy dostávali požehnání od Bellony, ale až Hylla a Reyna jsou její děti. Poté, co se otec vrátil z války, se upnul na to, co mu kdysi jeho láska řekla, že ty děti budou hrát v budoucnu velkou roli. Snažil se je chránit, viděl nepřátele všude - a nakonec i v nich samých. Jeho předkové ho podporovali, až se z jejich otce stal šílený duch - mánie. Když dívky jednou ohrožoval, vzala Reyna meč z imperiálního zlata (nevěděla, jak působí) a "zabila" ho. Ví, že to musela udělat, ale přestože byl její otec jen duch, v táboře Jupiter by to brali jako otcovraždu - a popravili by ji. Bohužel tenhle rozhovor vedou Nico a Reyna v nesprávnou dobu a slyší je Oktaviánův poskok, psanec Bryce Lawrence. Chce Reynu odvést před soud a povolá duchy, kteří kdysi nesplnili slib a které Nico nemůže ovládnout. Nika di Angelo však najednou přepadne takový vztek, že se vůbec andělsky nechová. Pod dotekem jeho temnoty (kde Reyna a trenér Hedge vidí jeho tajemství) zem zmrzne, duchové se rozpadnou a Bryce Lawrence je proměněn v ducha bez identity a vyhoštěn do podsvětí… To Nika málem zabije, tři dny je na pokraji smrti, rozplývá se, zachrání ho až podivné léčebné praktiky satyra. Nikovi dojde, že oni, Reyna a Hedge, jdou jako opravdoví přátelé: tři dny s ním ztráceli drahocenný čas ( pozítří je 1. srpna), třebaže věděli, kdo je a že už je nemůže přenést skrz stíny, aniž by zemřel. Satyr ale poslal pro pomoc a ta opravdu přijede - jízda pegasů, včetně samotného Pegase, nesmrtelného vládce okřídlených koní…
Lea už docela štve, jak pořád musí opravovat Argo II a nemá čas na vlastní vynálezy. Během těch dnů, kdy míří na ostrov Delos, kde jsou Artemis a Apollón, (mimochodem, do konce světa jim zbývají dva dny), se radil s Niké o nápadu, který svět může zachránit. Za dvojčaty jde s Frankem a Hazel. Pesimistický Apollón dá Leovi za vyrobený nástroj květinu, prokletí Delosu. Leo se od něj doví, že Delfy nemají nyní věštecky moc, poněvadž se tam usídlila nestvůra, která tomu brání; Apollón s tím nemůže nic dělat, neboť když opustí ostrov, přepadne je schizofrenie. Stydí se za Oktaviána, který mu nasliboval bůhvíco a Leovi schválí ten šílený nápad. Ale doktorovu medicínu prý umí namíchat jen jeho syn Aeskulap, bůh léčitelství, uvězněný v Epidauru. Podle Artemis Oktavián zařídil onagery, ničivé katapulty, které jsou schopny zničit Tábor polokrevných bez římských ztrát. Leo řekne Hazel a Frankovi, kteří mají jako Římané smysl pro povinnost, o svém plánu, mohou mu pomoci, ostatní by mu to neschválili. Zamíří do Epidauru, kde díky Leovým vynálezům se dostanou Leo, Piper a Jason až ke Aeskulapovi. Ten je rád, že má konečně skutečné pacienty, Jasonovi naordinuje brýle na krátkozrakost a na Lea se jen tak podívá, jako by už bylo pozdě. Díky Pipeřině čaromluvě jim doktor s hadem namíchají medicínu a dají lahvičku, která dokáže jednoho člověka oživit. Leo předá Piper jen mlhovou vizi lahvičky, sám si nechá tu pravou a strčí ji do motoru, protože ví, že to on jí bude potřebovat…
Ráno před svítáním 1. srpna, Dne naděje, pegasové s Athénou Parthénonskou přistanou na lodi v zálivu před Táborem polokrevných, to aby je Římané nesestřelili. Oktavián za nimi pošle tři centuriony, kteří mají Reynu i se sochou přivést před soud, ale zasáhne Kyklop Tyson s harpyjí Ellou. Ti následně odvedou do tábora nedočkavého trenéra Hedgea za jeho těhotnou manželkou Mellie. Nico se vydává s centuriony, kteří chtějí pomoci, do římského ležení, aby sabotoval onagery a způsobil rozruch, než Reyna dopraví Athénu na Vrch polokrevných. Zatímco dcera Bellony čeká na východ slunce, objeví se tam zohavený Orion. Přizná, že Thalia a Hylla jsou bohužel pořád naživu. Hodí jí na loď výbušný časovaný šíp, Reyna po něm skočí, aby zachránila sochu. Šíp vybuchne, ale Reyna zůstane celá - to díky Athéně, která jí plášť proměnila v aegis z imperiálního zlata. Protože na Rekynině straně jsou hned dvě bohyně - Athéna a Bellona- dokáže Oriona zničit…Ale svítá a onagery vypálily první salvu…
Argo II dospěje do cíle své cesty - do Athén. Na "návštěvu" na palubu přijdou hadí lidé - gemini, první Athéňané. Jejich král Kekrops je varuje, že na Akropoli čekají stovky nestvůr, Giganti a nabité onagery. Když se tam polobohové vydají po zemi, budou zničeni. Zbývá jim prý jenom cestovat skrz kanály geminů a to pouze ve třech, aby je Giganti nevycítili, a zničit ty obléhací zbraně. Piper ho zpěvem uvede do transu, a tak Kekrops přizná, že je to past, ale lepší šanci mít nebudou. Poněvadž je tamější půda zasvěcená Athéně a Poseidonovi, vydají se tam právě Percy a Annabeth (božská aura jejich rodičů překryje jejich pach) a Piper, která musí ovládat hadího krále, aby svým lidem nenařídil zaútočit. Nakonec se na Akropoli dostanou, zde se - obaleni Hazelinou mlhou - rozdělí, aby zničili ty onagery. Avšak když Piper po úspěšné misi dorazí k Porfyriónovu trůnu, čeká na ni nemilé překvapení: Annabeth a Percy jsou zajati a v moci Gigantů - čekali je - a rituál je téměř u konce. Porfyrión chce jejich krev, krev Olympu, na probuzení Gaii. Piper nemůže čekat na Argo II a zasáhne sama. Způsobí rozruch, přesto Annabeth ze zranění na stehně způsobené Gigantkou steče krev na posvátnou půdu. Ačkoli se tam objeví posily z Arga II, nemůžou vyhrát - bez bohů Giganty nezabijí; Leova loď je ošklivě poničena. Během nerovné bitvy Porfyrión čeká jen na jednu věc. Na krev Persea Jacksona. Tomu bohužel teče krev z nosu a ani si nevšimne, že mu stekla až na bradu. Jedna kapička poslechne gravitaci a nevyhnutelnost proroctví a padá. Krev Olympu omyla prastaré schody. Akropolis se pohne, jak se probudila matka země…
Nico se s Leilou a Dakotou dostane do římského tábora, ti si myslí, že Čtvrtou a Pátou kohortu dostanou na svou stranu a způsobí rozruch, potřebný pro Nika. Ten se přenese na Vrch polokrevných skrz stíny, a přestože tři dny odpočíval, málem se rozplyne. Tam narazí na Willa Solace z Apollónova srubu a další dva Řeky, kteří chtějí katapulty také zneškodnit. Zatímco kohorty způsobí bitku s nestvůrami, Nico a ostatní překalibruje polovinu onagerů a když si jich všimne Oktavián a nechá vypálit salvu, střely se vyruší ve vzduchu. Dakota se snaží přemluvit legii, že má příkazy od Reyny a že Oktavián je na špatné straně. Možná by se mu to i povedlo, avšak v tu chvíli se tam objeví řecká armáda v čele s Clarisse a Cheirónem. Vypadá to na blížící se krveprolití, když tu se ve vzduchu zjeví Athéna Parthénonská, tažená pegasi. Ve chvíli, kdy socha dosedne na Vrch polokrevných, ozve se hlas Gaii - probudila se a chce je zničit. Řečtí a římští polobohové se musí sjednotit, aby se vzepřeli armádě nestvůr, svírající je, a zemi samotné…
A právě toto sjednocení uzdraví bohy. Všichni včetně Niké se snesou na Akropoli ve válečných vozech a pomáhají svým dětem ničit Giganty. Nakonec tam v Athénách zůstanou živí jen polobohové a jejich nesmrtelní rodiče. Ti musí Sedm dostat do tábora polokrevných, neboť tam je namířen Gaiin hněv, ale sami bojovat vinnou proroctví nemohou. Tak jim alespoň Zeus - Jason je rád, že se setkal s otcem - zařídí dopravu: rozmáchne se a smete Argo II přes celý svět až na Long Island. Tam se všichni kromě Lea připojí k boji polobohů proti nestvůrám, Leo zůstane na palubě, i když se loď rozpadá. Gaia přemůže magii Athény Parthénonské, ztvaruje se do podoby ženy a z bojiště nedělá zrovna ideální podklad. To ztvarování ale asi nebyl nejlepší nápad, protože tělo je její slabina. Gaia se dá porazit mimo zdroj její síly - nad zemí. Té šance a Gaii se hned chopí Leo se znovusestrojeným bronzovým drakem Festusem ( o což se snažil od počátku výpravy) a unáší ji výš a výš nad zem. Za ním nahoru letí jen Jason a Piper, ostatní neochotně (hlavně Percy) zůstávají na zemi a bojují s nestvůrami. Gaia se snaží rozpustit zpátky na zem, ale nedaří se jí; Pipeřina čaromluva je mocná a přinutí ji, aby usnula. V tu chvíli mají šanci. Leo však chce, aby Jason a Piper zmizeli pryč, že Gaiu musí zničit sám, i když ví, že ho to zabije… Když se Jason podívá na oblohu, vidí, jak se Leo a Festus mění v kouli ohně a míří Gaie vstříc…
Mezitím Will Solace a Nico najdou šíleného Oktaviána, který se snaží vypálit z onageru, aby zničil Gaiu. Nevšimne si, že se mu roucho zamotalo do katapultu. Nico si vzpomene na otcova slova, že každé smrti se nedá zabránit, a nechá Oktaviána přeseknout lano a tím nevědomky vymrštil se střelou i sám sebe. Leova a Oktaviánova střela se spojí a společně narazí do Gaii v obrovské explozi…
Leo Valdez se neobětoval zbytečně: satyrové už dál necítí přítomnost Gaii (nestvůry byly zničeny). V nejlepším případě se rozpadla a třeba se jí už nikdy nepodaří probudit. Ten výbuch totiž nemohl přežít ani Héfaistův syn a navíc Hazel a Nico cítili jeho smrt a poblíž nebyl nikdo¸ kdo by mu podal doktorovu medicínu. Draka ani Leovo tělo nenašli. Jeho hrdinský čin zachránil vše: římské a řecké polobohy a jejich přátelství, dokonce i narozeného synka trenéra Hedgea Chucka…
Nico se rozhodne zůstat v Táboře polokrevných, vždyť i on může mít přátele. Percy s Annabeth mu řeknou, že spolu dostudují střední, pak univerzitu v Novém Římě, kde mohou zůstat jak dlouho budou chtít - bez nestvůr, bez proroctví. A Nikovi to už kupodivu nevadí, je za ty dva rád a Percyho tvář už mu nepřipadá jako tvář nešťastné lásky. Řekne mu, co k němu dřív cítil. Syn boha moře je z toho zmatený, ale Annabeth pochopí, a dokonce si s Nikem plácne…
Nebýt Lea (vlastně být) měla by Piper skvělou náladu: spřátelila se s Reynou, má teď spoustu nových přátel a Jason jí konečně dá pořádnou pusu… Ten zatím zůstane s ní v Táboře polokrevných, ale časem bude chodit mezi tábory, aby splnil, co slíbil. Rachel Elizabeth Dareová a Ella s Tysonem jdou s Římany, aby se pokusili zrekonstruovat Sibylské knihy, když hlas Delf utichl…

Leo ví, že je mrtvý, ale strašně to bolí. Po zoufalé době se mu do buněk začne vracet cit a on může konečně ovládat vlastní tělo. Probudí se na hřbetě Festuse, podkožní jehlu předtím plnou doktorovy medicíny zapíchnutou v ruce. Navigační přístroj sestrojený z Odysseova astrolábu a Kalypsina krystalu je dovede přímo na Ógygii. Kalypsó už na něj čeká, kufry sbalené, a spolu opouští její vězení na Festusovi, míříce do neznáma.

zpět(vrátí na BO)
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama