Inheritance

1. října 2014 v 15:45 | turkey
autor: Christopher Paolini
překlad: Olga Staníčková
počet stran: 672

Vardenové se snaží dobýt Belatonu. Na Safiru někdo zaútočí kopím, které překoná její ochrany. To kopí je elfská zbraň Dauthdaert z dob, kdy válčili s draky. Mohlo by projít i Galbatorixovými ochranami…Dostanou se až k pánu města Bradburnovi, Arya ho uspí. Po jejich výhře se tam objeví kočkodlaci. Král Půltlapa mluví za kočkodlaky i kočky, chtějí se přidat k Vardenům za výstroj a jídlo. Eragon vyléčí rozštěp malé holčičky narozené Elain a Horstovi. Roran se na Nasuadin rozkaz spolu s několika muži z Carvahallu a kouzelníkem Karnem vydává do Aroughs, které se nedaří dobýt, vystřídat velitele. Musí do tří dnů od příjezdu město "dooblehnout". Situace však nevypadá nejlépe - město je dobře chráněno a Roran má k dispozici málo mužů. Nerozumí si s bývalým velitelem Brigmanem. Ten neschvaluje ani jeho nápad, jak Aroughs dobýt, jakkoli bláznivý a troufalý. Zatím Vardenové doputovali k Dras-Leoně. Avšak tam je čeká problém v podobě Murtagha s Trnem. K Roranovu nechráněnému vojsku - většina totiž vykonává přípravy na jeho plán jinde - se blíží vojáci Království. Vojáci odejdou bez boje ze strachu z neznámého kvůli Roranově důmyslu. Rorana se v noci pokusí zabít jednooký muž před rozhodující bitvou. Naštěstí vrah zemře. V kanálu na vlastnoručně vyrobených člunech probourají jednu bránu. Při souboji Karna s jiným kouzelníkem oba zemřou. Ostatní se dostanou do vnitřní části města, kde není tolik vojáků. Odtud se snadno probojují až k Halsteadu - dobyli Aroughs do tří dnů. Roran by se měl vydat do Dras-Leony. K Vardenům se připojí trpaslíci s králem Orikem. Přesto na Dras-Leonu neútočí, neboť se Nasuada bojí Murtagha s Trnem. Při cvičném boji Eragona a Aryi s nimi vůbec poprvé od Oromisovy smrti začne Glaedr komunikovat. Pomůže Eragonovi se zlepšit jak ve fyzickém, tak i v duševním souboji; Eragon už dokáže vytvořit pravou podstatu věci. Jeod najde východisko z ošemetné situace Vardenů: najde tajnou chodbu vedoucí přímo do města. Eragon, Arya, elf Wyrden a Angela se jí vydají, aby otevřeli bránu. Ale v chodbě je napadnou "chechtající mrtvoly". Wyrden zemře a Angelu unesou. Eragona a Aryu ještě v chodbách zajmou kněží Helgrindu, chtějí je obětovat ra'zakům (mají jejich vejce), které uctívají. Když už se ra'zakové klubou a jeden mladík chce jejich oběti zabít, objeví se tam Angela a Solembum a osvobodí je. Ra'zaky zničí. Vynoří se uvnitř dras-leonské katedrály. Angela zabije hlavního kněží, je mocná. Safira a Blödhgarm na jejím hřbetě odlákají Trna a Murtagha. Roran - už se ukázal - s vojskem je připraven k boji, až Eragon otevře brány. Otevře je výbuchem, a vyčerpá tak skoro všechnu energii z Arenu, protože pás Belota Moudrého už nenašli, když mu ho kněží vzali. Vardenové se řinou dovnitř, Trn s Murtaghem odletí. Dras - Leona je také dobyta. Avšak v noci se do tábora vrátí Trn s vojáky a Murtagh unese Nasuadu…Eragon se stane vůdcem. Pozve si Solembuma, aby mu řekl více o radě, jež mu dal v Teirmu: "Pak, když už se všechno bude zdát ztracené a nebudeš mít dostatek sil, jdi ke skále Kuthian a vyslov své jméno, abys otevřel Pevnost duší". Ten si to ale nepamatuje, kočkodlakům to totiž řekla osoba, na kterou si nevzpomíná. (Měli to říct svobodným Jezdcům). Solembum měl tehdy pocit, že by Eragon měl mít knihu, kterou mu dal Jeod. Když Eragon naléhá, Solembum vyplivne potřebnou stranu; za chvíli neví, že to řekl. Z té strany zjistí, že skála Kuthian je na ostrově Vroengard ve městě Dorú Arabea, kde kdysi žili Dračí jezdci. Když však řeknou jméno toho místa Arye a Glaedrovi, oni ho zapomenou. Glaedr si ho zapamatuje jinak a souhlasí, aby se tam vydali. Informují o tom jen jiné krále, jinak je budou zastupovat přízraky, a Eragon, Safira a Glaedrovo Eldunarí letí na ostrov. Nasuada je vězněna v Uru'baenu, Galbatorix z ní chce mít rádce, Murtagh ji má mučením přinutit, aby mu přísahala věrnost. Zatím odolává. Když ji nemučí, Murtagh si s ní tajně povídá a pomáhá jí; slíbí jí, že kdyby nešlo jinak, zabije ji. Výprava dorazí na Vroengard. Ale přestože řeknou u skály Kuthian svá jména, Pevnost duší se neotevře. Glaedr myslí, že musí vyslovit svá pravá jména. On své zná, Safira a nakonec i Eragon na ta svá přijdou. Jdou znovu ke skále Kuthian a tentokrát se Pevnost duší otevře. Tam uvidí něco neuvěřitelného, co jim přináší novou šanci: je tam přes sto Eldunarí a také spousta dračích vajec. Jsou hlídány drakem v kovovém skoro lidském těle vytvořeném čarodějkou. Před pádem Jezdců to pomáhali zbudovat také Glaedr s Oromisem, i oni souhlasili, že zapomenou. Tato srdce srdcí ovlivňovala životy - pomáhala Bromovi, dostala Safiřino vejce k Eragonovi a také skrz přízrak draka Eragona vyléčila. Eldunarí mu chtějí pomoci bojovat se Zlodějem vejcí, ale vejce zatím zůstanou v Pevnosti a dokud Galbatorix nezemře, Eragon a i Eldunarí na ně zapomenou. I s Eldunarími v vzduchové kapse letí do Uru'baenu. Vardenové i elfové už před Galbatorixovým městem jsou. Eragon vládcům řekne o šanci - srdcích srdcí, i o riskantním plánu. Zatímco přízrak Safiry a Eragona zaměstnává Trna a Murtagha, opravdová dračice a Eragon, Elva a elfové včetně Aryi skoro nepozorovaně proniknou za hradby a díky Dauthdaertu projdou ochranami do Galbatorixovy pevnosti…Bez Elvy by byli kolikrát mrtví. Ale před dveřmi kouzlo vyláká Brödhgarma a jeho elfy pryč. Galbatorix ostatní přivítá, ví i o Eldunarích. Galbatorixův oblíbenec a velitel vojska lord Barst, který má jedno srdce srdcí, kolem sebe šíří zkázu. Vardenové také proto prohrávají. Galbatorix je jednoduše znehybní, protože - jak řekl ra'zak - zjistil to skutečné jméno, jméno starověkého jazyka. Tím může ovládat všechny kouzelníky, působí to na Vardeny a elfy v Uru'baenu. Galbatorix zajal dvě děti, kterými vyhrožuje. Eragon prozradí, že je syn Broma a pak se musí utkat v boji s Murtaghem za nic, bez kouzel a Eldunarí. Vardenové mají čím dál tím větší potíže, hlavně kvůli lordu Barstovi. Má nevyčerpatelnou ochranu od srdce srdcí, a dokonce ani Islanzadí se ho nepodaří zabít. Naopak, i ona padne…Když už vše vypadá ztracené, Rorana napadne, jak Barsta zabít. Pokusí se střelami - kameny - vyčerpat jeho obrany. Nakonec se zdaří a Roranovi se po dlouhém boji povede roztříštit lordovo Eldunarí a velitel zemře. Murtagh má trochu přesilu, Eragon pozná, že bojuje za něco víc než on sám. (Později zjistí, že chtěl osvobodit Nasuadu). Nechá se zranit, aby mohl vyhrát (šetří čas). Pak Murtagh zakřičí to Slovo, a to zbaví Galbatorixe ochran. Ačkoli je Galbatorix znovu ovládne a duševně zaútočí, v jejich spojení Eragon použije na krále kouzlo beze slov. Není to útok, jen chce, aby pochopil, co provedl. Eldunarí prohloubí kouzlo svými pocity, smutky, které zažívaly od Galbatorixova narození. A Galbatorix pochopí. Taková bolest. Tolik zármutku. Přeje si, aby to skončilo. Protože Safira, ba i Trn, zaměstnává Šruikana, Arya se k němu bezpečně přiblíží, a poněvadž jiná možnost není (drak je šílený a krvelačný), bodne ho Dauthdartem do lebky…Galbatorix je rozrušený, takže ho Eragon snadno přemůže a bodne. Díky ráně (a možná díky vlastnímu slovu nebýt ve starověkém jazyce) vybuchne velmi velmi dlouho vládnoucí král Alagaësie Galbatorix v záblesku světla…Ten výbuch, jak vidí i Vardenové s Roranem, strachujícím se o Eragona, rozmete celý palác. Eragona zachrání ochrany ze zásob Eldunarí. Arya najde živého Blödhgarma a jeho společníky, Galbatorixovy srdce srdcí a zelené vejce. Eragon a Safira si vzpomenou, že v Pevnosti duší jsou další vejce. Trn s Murtaghem chtějí odletět, vždyť toho tolik špatného udělali. Mohli se postavit králi proto, že se jim změnilo skutečné jméno. Murtagh nevlastnímu bratrovi prozradí Slovo - kvůli Galbatorixově kouzlu si ho předtím Eragon nezapamatoval. Potom odletí. Jediná z vůdců je mrtvá královna elfů. Uru'baen je dobyt, Galbatorix mrtvý, a proto je třeba zvolit nového krále Alagaësie. Eragon odmítne, avšak ani Nasuada ani Orrin se práva na trůn nechtějí vzdát. Surďan se i přes nátlak Aryi a Eragona drží, vzdá to až po nabídce zdvojnásobení Surdy, kde zůstane králem. A tak na trůn dosedne Nasuada…Roranovi a Katrině se narodí dcera Ismira (jméno má po matce matky). Nasuada chce, aby se všichni kouzelníci podřídili, vládnout by jim měl Eragon. Po dlouhé době - odjela do Ellesméry ( i s vejcem), Eragonovi napíše Arya, že už si zvolili nového vládce a chce se s ním tajně sejít u řeky Ramr. Tam Eragon a Safira zjistí, že to Arya je novou královnou elfů a že se zelené vejce, Fírnen, vylíhlo pro ni. Řeknou si svá pravá jména. Eragon přizná, že kvůli vejcím a Eldunarí (nenašel jim skrýš) a protože je moc mocný, opustí se Safirou Alagaësii…Takže se Angelina věštba plní. Nasuadě tudíž odmítne vládnout a patřit mezi kouzelníky, rozloučí se s ní. Před odchodem z Ilirey - Uru'baen byl přejmenován na původní název - do Ellesméry, kam letí s Aryou, Roranem a Katrinou (jdou ho doprovodit a pak se vrátí do údolí Palancar, kde vybudují nový Carvahall), "Carvahallka" Birgit na Roranovi vykoná pomstu za Quimbyho smrt, přesto ho jen škrábne. Cestou vyzvednou vejce z Pevnosti duší. Eragon o elfské hostině upraví smlouvu mezi draky, aby se Dračími jezdci mohli stát i trpaslíci a urgalové. (Pro jejich chuť pro boj zřídil bojové hry). Najde Slouna, je nešťastný, že slyší dceru a nemůže ji vidět. Eragon mu kvůli utrpení vrátí zrak a upraví přísahu. (Katrinu však stále kontaktovat nemůže). Roran a Arya s Fírnenem je doprovázejí o kus dál. Blödhgarm, jeho kouzelníci a pár dalších elfů, kteří chtějí pomáhat vychovávat draky, poplavou s Eragonem a Safirou. Pak však nastane ten okamžik odloučení: Safira musí opustit Fírnena, Eragon Aryu a spolu vše, co znali a milovali. Musí opustit Alagaësii…


zpět(vrátí na ODJ díly)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama