Pábitelé

10. května 2018 v 12:04 | turkey |  Povinná četba

Pábitelé

autor: Bohumil Hrabal
Pábit - původně J. Vrchlický: kouřit (tajně na zahradě) neologismus Hrabala - pábitel=člověk, který miluje život, je jím posedlý, výborný vypravěč (nadsázka), optimista (těžké životní situace s humorem), důvěřivý, výjimečný, průměrně inteligentní, s ne velkým vzděláním, ale velkou fantazií - vynahrazuje prožitky
doba a místo děje: cementárna, vojenské cvičiště a okolí, 1 den
námět: návštěva autorského subjektu rodiny Burgánů, aby posoudil umění Jirky Burgána
pábitelství - "minimální podněty, maximální následky"
ukázat, že i špatné podmínky (cementárna, vojenské cvičiště) mohou tamější lidi učinit šťastnými - sepětí s místními podmínkami

charakteristika hlavních postav:
pan Burgán: pábitel, drsný mužíček, energický, vitální, prožívá neuvěřitelný život - velké množství katastrof, ale vždy z toho vyjde zdravý a silnější
paní Burgánová: silnější postava, pokleslý spodní ret, jedno víčko níže, dobrosrdečná, mateřské chování, utírá prach z obrazu, komentuje vojáky "Darebáci," ale nikdo, kdo tam není doma (Hrabal), to říct nesmí, setkali se s manželem ve Vinohradském divadle v Shakespearově hře
Jirka Burgán: malíř bez akademického vzdělání - to si nahrazuje silnými zážitky (v duchu pábitelství: slyší vodovod-> maluje Niagarské vodopády, píchne se do prstu-> ptá se, kolik stojí pohřeb třetí třídy), důvěřivý, spokojený s místem, kde žije (X maluje barevné obrazy)

stručný děj:
Před cementárnou hulákají dva staříci (jeden z nich se kdysi odstěhoval a ze zdravého vzduchu dostal záduchu; tady v okolí je totiž všechno pokryto vrstvou prachu, šedé). Vypravěč potkává pana Burgána, který seče srpem trávu, sekne do hnízda vos, kterého ho začnou pronásledovat. Burgán si při jejich odhánění zabodne srp do hlavy, ale očividně mu to vůbec nevadí. Dovede vypravěče, přišel totiž navštívit svého přítele, Burgánova syna Jirku, k němu domů. Jirka s pohledem na tatínkovu hlavu se smíchem začne vyprávět o tatínkových katastrofách - líčil past na zloděje králíků a spadl do žumpy sám; do záchodu dal karbid a záchod s ním vybuchl; opravoval okapovou rouru a spadl hlavou na "ciment"; skončil s motorkou v křoví, museli ho z něj vystříhat. Paní Burgánová pozve vypravěče dál.
Paní utírá prach z obrazů, kromě blízké cementárny je nedaleko vojenské cvičiště, kvůli kterému se dům pořád otřásá. Avšak Burgánovým to nevadí, matka Jirky sice vojáky nazývá darebáky, ale myslí to v dobrém, a když v neděli cvičení neprobíhá, je jim všem z toho ticha smutno. Burgán vysvětluje, co vše Jirka udělá pro inspiraci (postí se, nosí menší boty, má hřebíček v patě, stojí v lednovém potoce) - proto maluje barevné obrazy v šedivém kraji, vytesal sochu statného Bivoje s modelem drobného tatínka. Ptají se vypravěče, jestli by měl Jirka odejít za uměním do Prahy (proto byl pozván). Paní Burgánová posílá manžela vyluxovat záhon aster na kytici pro vypravěče-Hrabala.

hlavní myšlenky:
ukázat život obyčejných lidí, kteří, i když mají špatné životní podmínky, jsou šťastní, spokojení, naplnění sounáležitostí a humorem

rozdělení díla na části: 2 části
vztah autora k dílu: ich forma (autorský subjekt - Hrabal)
řazení děje: chronologicky (retrospektivně)
způsob uspořádání: povídka
poměr mezi řečí autorskou a řečí postav: převažuje řeč postav

slovní zásoba: spisovný, hovorový jazyk, obecná čeština, básnická slova, expresivní
skladba: dlouhá souvětí (automatický tok myšlenek - typické pro Hrabala)