Matka

1. února 2018 v 6:54 | turkey |  Povinná četba

Matka

autor: Karel Čapek
doba a místo děje: dům - otcova pracovna, pravděpodobně Španělsko v době občanské války
námět: mateřská láska, ochrana vlasti, výzva k boji za záchranu země, střet mužského a ženského světa

charakteristika hlavních postav:
matka Dolores: silná osobnost, miluje syny i manžela - jsou pro ni prioritou, nenávidí válku, starostlivá, laskavá, tvrdohlavá
otec Richard: vojenský důstojník - major, 17 let mrtvý - umučen domorodci v Africe kvůli nesmyslnému rozkazu velitele (splnil ho, protože chtěl dokázat, že není zbabělec), tvrdohlavý, hrdý, respektovaný
Ondřej: lékař, zemřel pro vědu (aplikoval si virus proti žluté zimnici kvůli očkování), nejstarší z dětí -> Tonimu zastával roli otce, vážný, zodpovědný, inteligentní, přemýšlivý
Jiří: letec, umírá pro pokrok (překonal výškový rekord se zátěží), v dětství jiný - lezl po stromech a padal z výšek, kreslil si nápady na nové konstrukce letadel), sebevědomý
Petr: radikální, vymýšlí nové cesty (v šachách i životě), pacifista, stojí na straně "černých," hrdinně popraven
Kornel: dvojče Petra, se kterým se často hádá a soupeří, na straně "bílých," podle matky vznešený, zbabělý
Toni: nejmladší, narodil se jako pohrobek, citlivý, tichý, vnímavý, píše básničky, nezapojuje se do šarvátek bratrů (vadí mu), jako dítě slabý a neduživý, válku nenávidí, ale považuje za občanskou povinnost chránit vlast
starý pán: otec matky, představuje starý svět, bojovat za vlast je nutnost

stručný děj: Matka žije sama se čtyřmi syny - jejich otce před 17 lety zabili domorodci a nejstarší syn Ondřej je už také mrtvý. Neštěstí rodiny však nekončí a Jiří smrtelně havaruje s letadlem kvůli překonání výškového rekordu se zátěží - toho sice dosáhl, jenže se výškoměr rozbil, takže o tomto pokroku nikdo neví. Později se strhne občanská válka mezi "bílými" a "černými" a dvojčata Petr a Kornel se postaví každý na jinou stranu. Petr je zajat nepřátelskými bílými, kteří chtějí svět nechat při starém, a hrdinsky umírá- nenechá si zavázat oči a před popravou uvolňuje tamější atmosféru (chce převzít velení popravy). Kornel se následně také vydává do ulic a umírá tam na straně vrahů svého bratra. Toniho se matka v žádném případě nechce vzdát a pustit ho bojovat i přes názor mrtvých i samotného Toniho, který chce se spolužáky, ačkoli nesnáší násilí, bránit vlast před cizí armádou. Nakonec však matka - po zjištění, že ve válce vraždí nevinné děti - změní názor a pošle i svého posledního syna na jistou smrt do války.

hlavní myšlenky:
odsouzení války - bere životy, staví proti sobě blízké (P X K), - a nelidskosti: zabíjení nevinných (ničení škol, nemocnic, střílení do dětí)
střet světů mužů a žen - ženy chtějí chránit a milovat rodinu X muži dosáhnout hrdinství (něčeho velkého, významného a pokrokového pro lidstvu i za cenu vlastního života) otázka podstaty hrdinství - život X smrt

rozdělení díla na části: 3 dějství
dějová linie: jedna
vztah autora k dílu: er-forma
řazení děje: chronologicky
způsob uspořádání: tragédie
poměr mezi řečí autorskou a řečí postav: dialog + popisky děje

slovní zásoba: spisovná čeština, anglické, francouzské a německé výrazy
skladba: věty jednoduché, tázací, zvolací, otázky, krátká souvětí